حضور هیئت گردشگری و سرمایه گذاری ترکیه در منطقه تجاری گردشگری الماس شرق

اخذ گواهینامه استاندارد ایزو 9001 ورژن2015سیستم مدیریت مجتمع الماس شرق

بازدید نماینده وزارت خارجه و مقامات کنسولگری های ترکیه، ترکمنستان و افغانستان از الماس شرق

برگزاری جلسه هم اندیشی با مالکان واحدهای تجاری مجتمع الماس شرق