برگزاری جشن میلاد حضرت زهرا(س)و بزرگداشت مقام زن و مادر در مجتمع تجاری الماس شرق

مراسم جشن میلاد حضرت زهرا (س) و بزرگداشت مقام زن در مجتمع تجاری گردشگری الماس شرق برگزار شد.
این مراسم با حضور فرمانده بسیج اصناف سرهنگ قوی پنجه ،مدیریت مجتمع ،مشتریان و جمعی از بانوان کسبه برگزار واز بانوان کار آفرین مجتمع تقدیر و تشکر به عمل آمد و همچنین هدایایی ارزشمند به بانوان شرکت کننده در مراسم اهدا گردید.
روابط عمومی مجتمع تجاری گردشگری الماس شرق