اولین دوره اهداء جوایز جشنواره پاییزه خدمات تور الماس شرق

اولین دوره اهداء جوایز جشنواره پاییزه خدمات تور الماس شرق
مراسم اهداء جوایز به رانندگان خدمات تور که بیشترین تعداد مسافر و سرویس ورودی به مجتمع را در آبان ماه 98 داشته اند با حضور رئیس شورا، مسئول خدمات تور و رانندگان منتخب در تاریخ 98/9/7 برگزار گردید.
اسامی برندگان به شرح ذیل می باشد:
آقای مجتبی حشمتی برنده یک دست کت و شلوار
آقای محسن مهری برنده یک جفت لاستیک
آقای سید مسعود مظلومان برنده یک قوطی روغن 4 لیتری
آقای عبدالله اسماعیلی برنده یک قوطی روغن 4لیتری
روابط عمومی مجتمع تجاری الماس شرق