دمای سیستم سرمایشی مجتمع به حد قابل قبولی رسید.

با دستور دکتر هوشنگ نژاد، مدیر عامل محترم شرکت سپاد دومین دستگاه چیلر الماس شرق خریداری و در مجتمع راه اندازی شد.
به گزارش روابط عمومی،باپیگیری های شورای بازار و مدیریت وقت،دومین دستگاه چیلر مجتمع طی فرایندهای مناقصه ای توسط شرکت سپادخریداری و پس ازانجام عملیات انتقال ومونتاژ، درمجموعه نصب شد.مدیر تاسیسات مجتمع اعلام کرد، باانجام مراحل نصب چیلرجدیدبا ظرفیت ۸۴۰ تن تبرید ، مشکل سرمایش مجتمع مرتفع می شود.وی بااعلام رضایت ازراه اندازی مرحله آزمایشی چیلر در روز پنجشنبه و پس از ۲۵ روز از تحویل اولین بخش چیلر، خاطرنشان کرد؛دمای سیستم سرمایشی مجتمع با اندازه گیری پارامتر های متعدد به حد قابل قبولی رسید.
مهندس چرمچی با بیان اینکه این دستگاه از نوع جذبی بوده و با استفاده از انرژی گاز شهری، عملیات سرماسازی را انجام میدهد افزود این سیستم نسبت به سایر سیستم ها دارای بهره وری بالاتری از نظر هزینه های بهره برداری است.وی خاطر نشان کرد، درصورتی که در اولین فرصت اصلاح و تعویض هواسازهای مجموعه در دستور کار قرارگیرد، الماس شرق بهترین سرمایش،جهت رفاه حال مشتریان و کسبه راخواهد داشت.