مجتمع تجاری گردشگری الماس شرق 

جهت ارتباط با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید.

051-37113111