معرفی وبسایتهای فروشگاه های مجتمع تجاری الماس شرق
شهربازی سرزمین عجایب

سالیان: فروشگاه بزرگ پوشاک آقایان، بانوان، دخترانه، پسرانه
www.salian.com
فروشگاه برندس: فروشگاه بزرگ پوشاک آقایان، بانوان
www.brandkade.com
فروشگاه خورشید کوه: تجهیزات سفر ، کوهنوردی و کمپینگ
www.khorshidkouh.com
فروشگاه مات سنتر: پوشاک آقایان، بانوان و کودکان
www.shopingmat.com
فروشگاه آنلاین تونت: تحویل فوری ۵ ساعته همراه با بسته بندی کادوئی
www.toonetshop.com
کیف مگنولیا
www.M-Magnolia.com
اپلیکیشن فراسو
www.farasuo.ir
فروشگاه آنلاین تونت
www.toonetshop.com
فروشگاه قصل شکار
www.fasleshekar.com
سرزمین عجایب مشهد – تفریح و سرگرمی
Sarzaminajayeb (https://sarzaminajayeb.com/)