اولین دوره اهداء جوایز جشنواره پاییزه خدمات تور الماس شرق
مراسم اهداء جوایز به رانندگان خدمات تور که بیشترین تعداد مسافر و سرویس ورودی به مجتمع را در آبان ماه 98 داشته اند با حضور رئیس شورا، مسئول خدمات تور و رانندگان منتخب در تاریخ 98/9/7 برگزار گردید.
اسامی برندگان به شرح ذیل می باشد:
آقای مجتبی حشمتی برنده یک دست کت و شلوار
آقای محسن مهری برنده یک جفت لاستیک
آقای سید مسعود مظلومان برنده یک قوطی روغن 4 لیتری
آقای عبدالله اسماعیلی برنده یک قوطی روغن 4لیتری
روابط عمومی مجتمع تجاری الماس شرق