با عنایت به بازدید به عمل آمده از اماکن و فضاهای اردویی و بازدید دانش آموزان در سطح شهر مشهد ، طبق اعلام رسمی اداره آموزش پرورش خراسان رضوی ، شهربازی سرزمین عجایب و آکواریوم شهر دریایی واقع در طبقه سوم مجتمع تجاری گردشگری الماس شرق به ترتیب رتبه 3 و 5 میزان بازدید را به خود اختصاص داده اند.