مدیریت مجتمع تجاری گردشگری الماس شرق به همراه دکتر حسن پور رئیس بسیج اصناف،تجاروبازاریان کشور ،سرهنگ قوی پنجه رئیس بسیج اصناف خراسان رضوی،مهندس وحدتی معاون راهداری استان وجمعی از مسئولان استان وخانواده معزز شهدا درمراسم یادواره شهدای حمل ونقل حضوریافت.