برندگان خودرو جشنواره بزرگ الماس شرق

خودرو تیبا  

 

سعید طهماسبی

 

 

209762

 

 

17735

 

 

خودرو تیبا

 

 

مهدی زارع

 

 

208585

 

 

 

 

17021

قابل توجه برندگان محترم به دستور مجمع امور صنفی مهلت دریافت جوایز از تاریخ 1395/04/31 به مدت دو ماه می باشد .